بیطرف فیلم

موسسه فرهنگی فیلمسازی بیطرف فیلم

تماس با ما

 دفتر مرکزی تهران: 02122602832

دفتر شمال کشور: 01142083020

 علیرضا قادری مدیر تولید موسسه: 09356737794